(Lyrics) Ibu Eze - EmmyGrace + mp3download (@emmygrace4u)Click Here to Download Ibu Eze by Emmy Grace


Solo

Na eligwe, na eluwa
Na mbanile, Ibu Eze

Na eligwe, na eluwa
Na mbanile, Ibu Eze


Chorus

Ibu Eze
Ibu Eze
Ibu Eze
Ibu Eze


Solo

Na eligwe, na eluwa
Na mbanile, Ibu Eze

Na eligwe, na eluwa
Na mbanile, Ibu Eze

Chorus

Ibu Eze
Ibu Eze
Ibu Eze
Ibu Eze


Bridge

Lead
Imara nma
Imara nma
Chimarobimo
Imara nma

All
Imara nma
Imara nma
Imara nma
Imara nma

{Swap}

Ibu Eze
Ibu Eze
Ibu Eze
Ibu Eze


Ikuku amanoya mo
Anya be me uwa mo
Okike keruwa mo
Ibu Eze

No comments:

Post a Comment